Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego Raport z badania TGI

Polskie Badania Marketingu Zintegrowanego Raport z badania TGIMarketing Zintegrowany umożliwia zindywidualizowanie komunikacji i kampanii, w związku z czym jest odpowiedni dla celów komunikowania wysoce spersonalizowanej oferty produktów i usług. Target Group Index jest międzynarodowym badaniem pomiaru konsumpcji dóbr i usług oraz korzystania z mediów. TGI jest badaniem o charakterze ciągłym, realizowanym przez okres całego roku, w odstępach miesięcznych, na reprezentatywnych próbach respondentów. Badanie obejmuje (w skali roku) około 30 tysięcy respondentów w wieku od 15 do 75 roku życia. Wszystkie wywiady z respondentami wylosowanymi do badania realizowane są techniką wywiadu face-to-face w ich gospodarstwach domowych.

Efektem pięcioletniej współpracy Millward Brown oraz SMB jest stały monitoring kanałów komunikacji Marketingu Zintegrowanego realizowany w ramach badania TGI.

TGI od ponad 15 lat pozostaje rynkowym standardem pomiaru konsumpcji dóbr, usług i mediów oraz stylów życia w Polsce. Wyniki badania umożliwiają opisy grup celowych konsumentów ponad 3500 marek w przeszło 300 kategoriach produktowych, stanowią też podstawowe narzędzie do planowania mediów.

Na naszym portalu znajdziesz fragment raportu dotyczący reklamowych przesyłek adresowych i bezadresowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej biblioteki badań.

Wejdź do biblioteki badań