Zaawansowane rozwiązania Direct Mail

Współczesny biznes wymaga aktywności komunikacyjnej prowadzonej w wielu kanałach jednocześnie, a Direct Mail może doskonale komponować się i uzupełniać z innymi kanałami – dotyczy to szczególnie połączenia online i offline.

Wiemy, jak trudno zwrócić uwagę odbiorcy na skierowany do niego przekaz marketin­gowy, a następnie przekuć ją na oczekiwa­ne przez nas działania. Jeśli chcesz zbudo­wać spójny wizerunek marki i wyróżnić się na tle konkurencji, zdecyduj się na użycie wielu kanałów marketingowych – jasno powiązanych i wyrażających jeden wspólny komunikat.

Potrzebujesz kompleksowego wsparcia w zakresie komunikacji marketingowej z obecnymi i potencjalnymi odbiorcami Twoich produktów lub usług? Zwróć uwagę na trzy zróżnicowane usługi z oferty Poczty Polskiej: MAILING Masowy, Profi­lowany oraz Targetowany, dzięki którym można nawiązywać, a także podtrzymywać relacje z wybranymi odbiorcami na terenie całego kraju. Najpierw jednak pamiętaj, że właściwe przygotowanie przesyłki Direct Mail wymaga niezbędnej wiedzy i odrobiny doświadczenia. Jak prawidłowo zaprojektować kopertę, jakiej długości powinien być list, jaki papier wykorzystać, jak efektownie przygotować broszurę i jak poprawić skuteczność me­chanizmu zwrotnego – na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź na naszym portalu wiedzy o marketingu bezpośrednim.

Kampanie Direct Mail szczególnie dobrze łączą się z nowymi technologiami – przesyłki bezpośrednie generują silniejsze emocje, oddziałują dłużej i napędzają ruch online, pomagając w rozwinięciu pozytyw­nych skojarzeń z marką. Jednak aby efekty miksu różnych kanałów marketingowych były skuteczne, warto upewnić się wcześniej, czy masz jeden ustalony wspólny cel działania dla nich wszystkich i czy Twoje kreacje marketingowe, przekaz, logo, slogany reklamowe oraz grupy docelowe są spójne w całym komunikacie. Jeśli tak, to do dzieła!

Przekonaj się, czy wybrana przez Ciebie kombinacja mediów poprawi wyniki kampanii marketingowej i prześledź kilka możliwości połączenia Direct Mail z innymi kanałami komunikacyjnymi:

Direct Mail + e-mail

Aby połączyć e-mail z przesyłką bezpośrednią, możesz użyć go jako follow up po wysyłce przesyłki Direct Mail, która budzi bardzo przyjazne i osobiste skojarzenia. E-mail precyzyjnie nawiązujący do przesyłki skłoni odbiorcę do jego przeczytania, a tym samym zwiększy szansę na odpowiedź i zwiększy skuteczność kampanii.

Można również spróbować odwrotnie – wykorzystując e-mail jako zapowiedź nadchodzącej przesyłki Direct Mail i wzbu­dzając tym samym dodatkowe zainteresowanie wiadomościami przysłanymi do rzeczywistej skrzynki pocztowej.

Direct Mail + social media

Direct Mail jest doskonałym uzupełnieniem marketingu internetowego. W przesyłce bezpośredniej warto umieścić adres dedykowanej strony internetowej lub profili w mediach społecznościowych, dzięki czemu odbiorcy zyskają dostęp do nowych informacji, filmów, prezentacji produktów, specjalnych kodów czy voucherów.

Direct Mail + komunikacja mobilna

Wykorzystaj w przesyłce Direct Mail kod QR lub krótki spersonalizowany adres URL (pURL), aby adresat przy pomocy telefonu komórkowego otrzymał dostęp do większej liczby indywidualnie dobra­nych wiadomości. Może to być kupon, film, interaktywny landing page bądź ankieta badawcza.

Direct Mail + prasa

Zdecyduj się na wysyłkę przesyłek bezpo­średnich do prenumeratorów danego tytułu po ukazaniu się w nim Twojej reklamy.

Reklama w prasie zwiększy wiarygodność oraz prestiż marki, a Direct Mail dostarczy więcej szczegółów o przedstawionej ofercie.

Direct Mail + telemarketing

Infolinia jest często drugą linią informa­cyjną po wysłanej przesyłce Direct Mail. Pamiętaj, że przekaz Direct Mail oraz informacje z Call Center muszą być zawsze zgodne i ustalone. Umieść w przesyłce unikalny kod – personel zajmujący się telemarketingiem będzie mógł go wykorzystać, by śledzić odpowiedzi klientów.