Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

CPC

(ang. „Cost per Contact - CPC”– pol. „jednostkowy koszt dotarcia”). Średni koszt dotarcia do jednego przeciętnego adresata danej kampanii.