Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Plan marketingowy

to dokument, w którym zawarte są cele rynkowe, sposoby ich osiągnięcia, harmonogram, rozkład odpowiedzialności za ich realizację, budżet, metody kontroli uzyskanych efektów i podejmowanych działań.