Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Skuteczność reklamy

stopień osiągnięcia celu, który został postawiony przed reklamą. Przeważnie, jako główny cel kampanii reklamowej uważa się zwiększenie zysków.