Direct Mail i krótka historia jednego przetargu

Gdy wyniki kampanii elektro­nicznych są coraz częściej rozczarowujące, Direct Mail ma znów swoje pięć minut. Przesyłki reklamowe Poczty Polskiej mogą być skutecznym, nowoczesnym narzędziem marketingowym dla tych wszystkich, którzy wiedzą, jak wykorzystać jego atuty.

Jedna z agencji reklamowych, korzysta­jąca z usług DM Poczty Polskiej, została zaproszona przez dyrektora marketingu polskiego oddziału międzynarodowej firmy usługowej do udziału w przetargu na obsługę w zakresie działań marketingu bezpośredniego.

Zadaniem agencji miało być przedstawie­nie oferty na wydruk materiałów reklamo­wych, ulotek, personalizację listów, wy­syłkę, bazy danych B2C oraz opracowanie strategii połączenia tych działań z pozosta­łymi aktywnościami marketingowymi.

W trakcie prezentacji przetargowej dyrektor marketingu zaskoczył agencję stwierdzeniem: „To świetnie, że przyszli­ście. Pomożecie nam poukładać cały ten program dla wysyłek Direct Mail. Żadna z dotychczas zaproszonych agencji nie miała pojęcia, jak się za to zabrać!”.

Wyniki e-kampanii coraz częściej rozcza­rowują marketerów, a do łask reklamo­dawców wraca, pozornie tylko tradycyjny, Direct Mail. Przesyłki DM Poczty Polskiej, które trafiają do rąk adresatów, mogą być skutecznym, nowoczesnym narzędziem marketingowym dla tych wszystkich, którzy potrafią wykorzystać jego liczne atuty: atrakcyjność, elastyczność i dowolność sto­sowanych formatów czy stosunkowo niskie koszty bezpośredniego dotarcia do grupy docelowej.

DM coraz bardziej atrakcyjny dla reklamodawców

W Stanach Zjednoczonych, według badań Statista 2015 (www.statista.com), pla­nowane wydatki na Direct Mail pobiją w 2015 roku kolejny rekord i osiągną poziom 45,7 miliardów dolarów. W la­tach 2009–2015 wydatki na DM wzrosły o prawie 2 miliardy dolarów!

Statistic Fact Book Direct Marketing Association 2014 podaje, że branżami, w których zanotowa­no największy wzrost przesyłek Direct Mail są: bankowość (karty kredytowe, kredyty hipoteczne i pożyczki), turystyka i wypoczynek oraz telekomunikacja.

Direct Mail, może nie tak efektowny jak reklama telewizyjna, jest skutecznym narzędziem marketingowym. W 2014 roku 22% Amerykanów deklarowało, że zakupów dokona tylko poprzez DM. Natomiast 39,3% stwierdziło, że prawdopodobnie wybiorą Direct Mail jako reklamę skłaniającą ich do złożenia zamówienia.

W Europie Direct Mail również trzyma się mocno; zgodnie z badaniami Statista 2015, wydatki na ten rodzaj działalności marketin­gowej w Wielkiej Brytanii osiągną swój re­kordowy poziom od 2010 roku i przekroczą 2,13 miliarda funtów! Chęć otrzymywania tego rodzaju przesyłek potwierdza 32% Brytyjczyków i jest to najwyższy współczynnik spośród wszystkich mediów dostępnych na rynku.

Do skrzynki na listy – te papierowe, praw­dziwe – zawsze zaglądamy z ciekawością. W 2014 roku aż 44% dorosłych osób z Wielkiej Brytanii odpowiedziało na perso­nalizowane przesyłki, a 72% odbiorców DM dokonało zakupów online, co jest dostatecznym obrazem i potwierdze­niem współzależności obu kanałów marketingowych.

Co ważne, otrzymane listy DM otwiera aż 90% Brytyjczyków! Według badań Creative Marketing Services Ltd. (2014), 57% badanych miesz­kańców Wielkiej Brytanii uważa, że Direct Mail podnosi prestiż nadawcy w oczach odbiorców, którzy czują się w ten sposób wyróżnieni.

W Niemczech, zgodnie z badaniami Statista 2014, od 2011 roku stale wzrasta liczba osób, które czytają raz w tygodniu ulotki i broszury otrzymane tradycyjną drogą pocztową. W 2014 roku liczba ta wyniosła już 17,85 miliona osób. O prawie milion osób więcej – 18,83 miliona Niemców – sięga po ulotki i broszury do swej skrzynki na listy kilka razy w tygodniu.

DM jest bezpieczny i godny zaufania

Z danych Direct Mail Guide 2015 wynika, że 82% badanych osób w wieku 20–30 lat uważa Direct Mail za medium najbardziej godne zaufania, a 74% – najbardziej bez­pieczne, w porównaniu z innymi mediami.

Nie tylko Brytyjczycy, Niemcy czy Amery­kanie przeznaczają coraz większe nakłady finansowe na Direct Mail. Korzystająca z naszych usług agencja reklamowa w finale przetargu pokonała kilka innych agencji, a cytowany wcześniej dyrektor marketingu zlecił jej wykonanie zadania, jak również znacznie zwiększył budżet na działania DM.