Organizacje

SMB – Polskie Stowarzyszenie Marketingu

 

SMB PSM logo

 

Polskie Stowarzyszenie Marketingu (SMB) istnieje od 1995 roku i jest organizacją non-profit, zrzeszającą najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych praktyk oraz wspieranie i promocja firm stosujących najwyższe standardy działania. Stowarzyszenie jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB. SMB jest członkiem: Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, European Confederation of Contact Centre Organizations oraz jest partnerem merytorycznym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na: www.smb.pl

 

IPC – International Postal Corporation

 

lgo_ipc

 

Organizacja powołana w 1989 roku przez 24 największych operatorów pocztowych, mająca na celu opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych standardów oraz rozwiązań wpływających na podniesienie jakości świadczenia usług pocztowych. Rozwiązania opracowane przez IPC, w obecnej chwili wykorzystują operatorzy w ponad 180 państwach. IPC to również centrum wiedzy i najlepszych praktyk na temat eCommerce oraz reklamy pocztowej. Więcej informacji na: http://www.ipc.be/