REKLAMA Produktowa

REKLAMA Produktowa to wydawanie materiałów reklamowych klientom w placówkach pocztowych na terenie całego kraju.


icon-jak-to-dziala Jak to działa?

Usługa REKLAMA Produktowa polega na wydaniu odbiorcy materiału reklamowego, we wskazanych w umowie placówkach pocztowych.
Materiał reklamowy wydawany jest wszystkim odbiorcom w danej placówce pocztowej albo wg kryterium płci.
Przekazany przez nadawcę materiał reklamowy wydawany jest do 30 dni kalendarzowych albo w terminie określonym w umowie.

icon-dlaczego-warto Dlaczego warto?

REKLAMA Produktowa  umożliwia dotarcie do szerokiej grupy odbiorców.

Wybierając REKLAMĘ Produktową zyskujesz możliwość:

  • przekazania próbek swojego produktu albo informacji na jego temat,
  • pozyskania nowych odbiorców bez konieczności ponoszenia kosztów zakupu lub utrzymania bazy adresowej swoich odbiorców.

Materiał reklamowy dostarczasz do placówki pocztowej wskazanej w umowie.

Materiały reklamowe powinny być zebrane w maksymalnie 10-kilogramowe pakiety i opatrzone adresem właściwej placówki oddawczej.

Materiał reklamowy wydawany jest w placówkach pocztowych wskazanych w umowie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych albo w terminie określonym w umowie.

Maksymalna masa materiału reklamowego wynosi 500 g.

Maksymalne wymiary materiału reklamowego nie mogą przekroczyć wymiarów: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.

Druki reklamowe, próbki towarów, katalogi, itp.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi REKLAMA Produktowa określa Regulamin.

Reklama produktowa – Załączniki.

Sprawdź opłaty za REKLAMĘ Produktową w Cenniku.
Cennik odnosi się do standardowej oferty usługi określonej w regulaminie. W przypadku indywidualnych potrzeb i oczekiwań (np. odbiegającego od standardu wymiaru materiału reklamowego, terminu jego wydawania czy kryterium doboru grupy docelowej) zasady realizacji usługi i indywidualne stawki cenowe określane są w umowie)