Badanie klientów instytucjonalnych usług listowych i reklamowych

Badanie klientow instytucjonalnych uslug listowych i reklamowych-v2Badanie klientów usług listowych i reklamowych, którzy korzystają z usług Poczty Polskiej wykazało, że ocenili je bardzo dobrze.

Pozytywne opinie (wyrażone w badaniu ilościowym określeniami skali „znakomicie”, „bardzo dobrze”, „dobrze”) przeważały. Zauważalna była również wysoka skłonność klientów do ponownego skorzystania z usługi, jej polecania oraz silne przekonanie o korzyściach uzyskiwanych dzięki nadawaniu przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W zakresie jakości obsługi Poczta Polska została przez klientów najwyżej oceniona za obszar doręczeń oraz swą renomę. W następnej kolejności za terminowość i skuteczność doręczeń.

Jedną z części badania były wywiady bezpośrednie ilościowe (PAPI) z użytkownikami poszczególnych typów przesyłek listowych i reklamowych Poczty Polskiej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej biblioteki badań.

Wejdź do biblioteki badań