Badanie percepcji reklamy: Percepcja reklamy

Percepcja reklamyPercepcja komunikacji reklamowej, to druga część publikacji wyników badania „Percepcja komunikacji reklamowej w Polsce”.

W 2015 roku, na zlecenie Poczty Polskiej, firma badawcza ARC Opinia i Rynek przeprowadziła unikatowe na polskim rynku badanie percepcji komunikacji reklamowej. Obejmowało ono nie tylko postrzeganie i skuteczność zaangażowania poszczególnych kanałów reklamy w odbiorze klienta, ale też perspektywę przedsiębiorców będących reklamodawcami. Badane były wszystkie znaczące kanały komunikacji reklamowej, zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej. Metodyka badania obejmowała analizy jakościowe oraz ilościowe. W badaniu ilościowym udział wzięło 1005 klientów indywidualnych oraz 500 firm. W ramach badania jakościowego przeprowadzono badania fokusowe oraz dzienniczkowe.

  • Badanie ukazało znaczącą różnicę w odbiorze poszczególnych kanałów komunikacji reklamowej pomiędzy klientami indywidualnymi i biznesowymi.
  • Do najczęściej zauważanych środków reklamy należą billboardy, ulotki, gazetki reklamowe i katalogi. Tylko co drugi (53%) respondent stwierdził, że zdarza mu się otrzymywać listy z zawartością reklamową adresowane bezpośrednio, jednak z deklaracji respondentów wynika, że to właśnie ta forma przekazu najbardziej angażuje respondentów. Osoby odpowiedzialne za działania marketingowe w firmach
    są bardziej przekonane do takich środków przekazu jak billboardy, media społecznościowe
    oraz telewizja.
  • Klienci biznesowi często przeceniają zaangażowanie klientów indywidualnych dla poszczególnych typów mediów – szczególnie widać to w przypadku mediów społecznościowych oraz billboardów
    (różnica 18 punktów procentowych).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej biblioteki badań.

Wejdź do biblioteki badań