Badanie sposobu komunikacji firm z Klientami

Komuniakcja firm z KlientamiJak firmy komunikują się z klientami?

Większość firm z badanej populacji* (mikro, małe i średnie firmy korzystające z internetu) prowadzi jakieś formy komunikacji marketingowej kierowanej do swoich klientów. Jak firmy komunikują się ze swoimi klientami?

Zdecydowanie najczęściej aktywne są firmy średnie (50-249 zatrudnionych), z których aż 85% komunikuje się z klientami. Wśród małych firm komunikuje się 72%, wśród mikro 67%. Dwie najczęściej stosowane formy komunikacji marketingowej z klientami to reklama w internecie oraz tradycyjna (drukowana) korespondencja reklamowa. Taką korespondencję prowadzi 46% firm. Zdecydowanie najczęściej firmy korzystają z przesyłek bezadresowych, przesyłki adresowane i póładresowe są znacznie mniej popularne. Większość firm (78%) prowadzi korespondencję reklamową zarówno do swoich obecnych, jak i do potencjalnych klientów. Również większość firm (70%) korzysta w takich sytuacjach z posiadanych baz danych, przy czym na ogół są to bazy samodzielnie gromadzone przez firmę, nie bazy kupowane na rynku.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej biblioteki badań.

Wejdź do biblioteki badań* Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo (CAPI) na 400 osobowej próbie firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, korzystających z Internetu.