Badanie percepcji reklamy: Najskuteczniejsze kanały reklamy

PercepcjaReklamy_cz4_ppKonsumpcja mediów i najskuteczniejsze kanały reklamy, to czwarta i ostatnia część publikacji wyników badania „Percepcja komunikacji reklamowej w Polsce”.

W 2015 roku, na zlecenie Poczty Polskiej, firma badawcza ARC Opinia i Rynek przeprowadziła unikatowe na polskim rynku badanie percepcji komunikacji reklamowej. Obejmowało ono nie tylko postrzeganie i skuteczność zaangażowania poszczególnych kanałów reklamy w odbiorze klienta, ale też perspektywę przedsiębiorców będących reklamodawcami. Badane były wszystkie znaczące kanały komunikacji reklamowej, zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej. Metodyka badania obejmowała analizy jakościowe oraz ilościowe. W badaniu ilościowym udział wzięło 1005 klientów indywidualnych oraz 500 firm. W ramach badania jakościowego przeprowadzono badania fokusowe oraz dzienniczkowe.

Podsumowaniem badania było opracowanie listy najskuteczniejszych kanałów reklamy. Tych, które zwracają uwagę klientów i zachęcają ich do działania. Zebrane podczas badania informacje posłużyły do zbudowania wskaźnika, na podstawie którego każdemu z kanałów reklamy przyznana została określona liczba punktów wynikająca z informacji podanych wcześniej przez uczestników badania. Wskaźnik ten liczony był według wzoru: działanie*zauważanie*1000pkt.

Spośród wszystkich przebadanych kanałów komunikacji reklamowej najlepiej zauważane i zachęcające do działania są materiały reklamowe w sklepach i punktach usługowych (183 pkt.). W środku stawki znalazło się radio (58 pkt.), a na końcu telemarketing (24 pkt.).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej biblioteki badań.

Wejdź do biblioteki badań