Badanie percepcji reklamy: Działania reklamowe firm

Badanie Percepcji Reklamy: Działania reklamowe firm

Działania reklamowe firm, to pierwsza część publikacji wyników badania „Percepcja komunikacji reklamowej w Polsce”.

W 2015 roku, na zlecenie Poczty Polskiej, firma badawcza ARC Opinia i Rynek przeprowadziła unikatowe na polskim rynku badanie percepcji komunikacji reklamowej. Obejmowało ono nie tylko postrzeganie i skuteczność zaangażowania poszczególnych kanałów reklamy w odbiorze klienta, ale też perspektywę przedsiębiorców będących reklamodawcami. Badane były wszystkie znaczące kanały komunikacji reklamowej, zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej. Metodyka badania obejmowała analizy jakościowe oraz ilościowe. W badaniu ilościowym udział wzięło 1005 klientów indywidualnych oraz 500 firm. W ramach badania jakościowego przeprowadzono badania fokusowe oraz dzienniczkowe.

  • Badanie ukazało znaczącą różnicę w postrzeganiu skuteczności poszczególnych kanałów komunikacji reklamowej pomiędzy klientami indywidualnymi i biznesowymi.
  • Prawdopodobieństwo zachęcenia do kupna reklamowanego produktu, zostało przez klientów biznesowych zawyżone w stosunku do deklaracji klientów indywidualnych. Odnosi się to do wszystkich kanałów komunikacyjnych poza jednym – zawartością wrzucaną do skrzynek pocztowych. Jest to niezwykle istotny wniosek
    z badania wskazujący, że przedsiębiorcy nie doceniają komunikacji pocztowej, zaś przeceniają (względem preferencji konsumentów) inne formy komunikacji z klientami.
  • Skuteczność ulotek, gazetek reklamowych i katalogów wrzucanych do skrzynki, jako jedyna, jest wyżej oceniana przez klientów indywidualnych niż przez klientów biznesowych. Przedstawiciele firm oferujących usługi lub produkty w mniejszym stopniu doceniają te formy przekazywania informacji niż ich klienci.
  • Konsumenci indywidualni w badaniu jakościowym zwrócili uwagę na to, że często wyrzucają ulotki i gazetki reklamowe bez zapoznania się z ich treścią. Jednak taka forma reklamy – jeśli już znajdzie zainteresowanie u konsumenta – cechuje się dużą skutecznością i długim okresem oddziaływania na klienta. Badani zwracali również uwagę na wysoką wartość informacyjną ulotek, gazetek i katalogów.

Potencjał skrzynki pocztowej

3/4 respondentów sprawdza swoją skrzynkę pocztową przynajmniej kilka razy w tygodniu. Ulotki, gazetki reklamowe i katalogi wrzucane do skrzynki należą do najczęściej zauważanych przekazów reklamowych (91% ankietowanych stwierdziło, że widzi je często). Badani darzą taką formę przekazu dużo większym zaufaniem (32%) niż w przypadku takich środków przekazu jak telemarketing (7%), czy SMSy o treści reklamowej (10%).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej biblioteki badań.

Wejdź do biblioteki badań