Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Przesyłka marketingowa

przesyłka pocztowa nierejestrowana, zawierającą różnorodne, własne materiały informacyjne (promocyjne) nadawcy, wysyłane jednorazowo do co najmniej 30 adresatów.