Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

CPR

(ang. „Cost per Response - CPR” – pol. “koszt pojedynczego odzewu”). Średni koszt pozyskania pojedynczego zapytania ze strony klienta — im niższy, tym wyższa efektywność.