Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

jest rozwinięciem koncepcji call center, gdzie medium kontaktu przedsiębiorstwa z klientem jest telefon. Contact Center do łączności telefonicznej dodaje kontakt poprzez:

- pocztę elektroniczną: e-mail,

- pogawędki internetowe: czat,

- kontakt internetowy poprzez WWW (jak WEB Collaboration czy LiveChat, wspólne przeglądanie WWW przez konsultanta i klienta),

- SMS,

- telefaks,

- kontakt wizualny video.

(z ang. "Case Study" - pol. "studium przypadków") to analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

to przyjęcie przez nabywcę określonego zachowania pod wpływem odpowiedniego przekazu marketingowego. Cele marketingu bezpośredniego dotyczą zazwyczaj: generowania zapytań ofertowych, pozyskiwania zamówień, zachęcania do spróbowania nowego produktu, pozyskiwania nowych klientów, liczby i wartości zamówień, liczby zdobytych klientów, skłaniania zdobytych klientów do powtórnych zakupów i budowania ich lojalności, sprzedaży ilościowej lub wartościowej, generowania określonego zysku i udziału w rynku.

przekonanie odbiorców o zaletach produktu, marki lub samego przedsiębiorstwa poprzez przekazanie pozytywnych informacji, w celu zainteresowania towarem potencjalnych klientów, wzbudzenie pragnienia posiadania produktu i w ten sposób doprowadzenia do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.

komplet czterech podstawowych kolorów farb drukarskich oraz odpowiadająca im przestrzeń barw w grafice komputerowej, z których można zbudować prawie każdy kolor, poprzez odpowiednie procentowe użycie każdego z nich Złożony jest z 4 kolorów: Cyan (niebieski), Magenta (karmazyn), Yellow (żółty), Karbon (czarny).

autor tekstów wykorzystywanych w reklamach prasowych, radiowych, telewizyjnych i wszelkich innych materiałach promocyjnych, takich jak ulotki, broszury, katalogi, strony internetowe, itp. W praktyce copywriter uczestniczy w całym procesie kreacji, zaczynając od ustalenia treści graficznego motywu ogłoszenia czy ulotki, poprzez tworzenie tekstów, pisanie scenariuszy filmów reklamowych, spotów radiowych, wyszukiwanie muzyki do reklam, itp.

(ang. „Cost per Contact - CPC”– pol. „jednostkowy koszt dotarcia”). Średni koszt dotarcia do jednego przeciętnego adresata danej kampanii.

(ang. „Cost per Order – CPO” – pol. “koszt pojedynczego odzewu”). Średni koszt pozyskania pojedynczego zamówienia — im niższy, tym wyższa efektywność.

(ang. „Cost per Response - CPR” – pol. “koszt pojedynczego odzewu”). Średni koszt pozyskania pojedynczego zapytania ze strony klienta — im niższy, tym wyższa efektywność.

(ang. „Cost per Thousand - CPT” – pol. „koszt nawiązania tysiąca kontaktów z odbiorcami”). Średni koszt dotarcia do tysiąca odbiorców.

(ang. „Cancellations Rate - CR” – pol. „wskaźnik rezygnacji”). Procent subskrybentów, którzy zrezygnowali z członkostwa w klubie bądź subskrypcji.

(ang. „Conversion Rate - CR” – pol. „wskaźnik konwersji”). Procent wysłanych/dostarczonych przesyłek w stosunku do złożonych zamówień.

(ang. “Customer Relationship Marketing/Management - CRM”) to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.