Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

(ang. - "Reply Envelope - RE", pol. "koperta zwrotna") to zaadresowana koperta do nadawcy listu, jako dodatkowy element mailingu. Jeżeli oczekujemy pisemnej odpowiedzi adresata, typu zgłoszenie, odpowiedź konkursowa, ten element ma kluczowe znaczenie dla skali odpowiedzi.

(ang. "outdoor" - pol."reklama zewnętrzna) to reklama eksponowana na zewnątrz, prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach reklamy tablicach reklamowych, billboardach, citylightach, słupach ogłoszeniowych, nośnikach zamocowanych na wiatach przystankowych czy kioskach, tablicach elektronicznych, telebimach itp.

inaczej opust, zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru.

przekaz masowy skierowany do wielu odbiorców w danym czasie, nadawany przez zidentyfikowanego nadawcę mający za zadanie promocję produktu lub usługi.

reklama nie zawierająca oferty kupna produktu, posiadająca jedynie zachętę do odpowiedzi zwrotnej, np. przedstawiony jest produkt, jego najważniejsze cechy lub korzyści wynikające dla nabywcy, możliwość otrzymania darmowej próbki produktu lub wzięcia udziału w promocji.

rodzaj reklamy zwrotnego odzewu, używająca jako medium Internetu i strony WWW. Służy do przesłania informacji marketingowej i pozyskania klientów za pomocą sieci.

przekaz informacyjny, której zadaniem jest nakłanianie odbiorców do dokonywania zamówień produktu.

(ang. "Direct Response Advertising - DRA" - pol. "reklama zwrotnego odzewu")  to płatna, bezosobowa forma prezentowania produktów lub całej oferty (produktu wraz z informacjami nt. warunków nabycia produktu) w środkach masowego przekazu przez zidentyfikowanego nadawcę, z podaniem kanału zwrotnej odpowiedzi, za pomocą którego odbiorcy mogą się skontaktować z nadawcą.

narzędzie umożliwiające przekazanie informacji zwrotnej w ramach komunikacji marketingowej. Może nim być formularz na stronie www, aplikacja mobilna, koperta zwrotna, etc.

(ang. „Returned Merchandise - RM” - pol. "wskaźnik zwrotów") to procent towarów wysłanych do klientów, które zostały odesłane (jako niespełniające ich wymagań).

(ang. "Return of Investment- ROI”- pol. "zwrot z inwestycji") to porównanie wielkości zysku i ponoszonych kosztów.

1. Ze względu na treść wyróżniamy reklamę podprogową, informacyjną, przypominającą, wspierającą, stabilizującą, ukrytą, wprowadzającą w błąd, uciążliwą.

2. Ze względu na media wyróżniamy reklamę internetową, telewizyjną, prasową, radiową, billboard, mobilna, zewnętrzna, spam itp.

(ang. „Return of promotion - ROP” - pol. "zwrot z inwestycji w promocję/kampanię") to porównanie wielkości zysku i ponoszonych kosztów w danej akcji marketingowej.

(ang. „Repeat Purchase - RP” - pol. "wskaźnik rezygnacji") to procent nabywców, którzy nabyli inne produkty w późniejszym okresie.

(ang. „Response Rate - RR” - pol. "wskaźnik odpowiedzi") to liczba uzyskanych zamówień/odpowiedzi (bezpośrednie zgłoszenia od nabywców) jako procent ogółu osób, do których komunikat był skierowany.