Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę o świadczenie usługi pocztowej.

zestaw współzależnych elementów obejmujący takie czynniki jak: produkt, cena, miejsce, promocja, które oddziałują na zjawiska rynkowe.

rozumiane jako poczta, telefon, internet, fax i inne, która pozwalają na bezpośredni przekaz informacji marketingowych.

rodzaj internetowego czasopisma rozsyłanego prenumeratorom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

urządzenie reklamowe w jakimkolwiek materialnym wykonaniu, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną, nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną służące do eksponowania reklamy.