Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

1. Nagłówek – pierwszy element przekazu reklamowego, którego zadaniem jest zrobienie wrażenia na odbiorcy. 2. Tekst właściwy – przekaz informacyjny kierowany od reklamującego do odbiorcy. 3. Ilustracja – wsparcie tekstu właściwego w formie fotografii, rysunku itp.

forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Obejmuje ona analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę takich procesów jak: tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail, zarządzanie bazami adresów e-mail, przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail, wysyłka wiadomości e-mail, obsługa informacji zwrotnych, tworzenie schematów komunikacji wykorzystującej pocztę elektroniczną.