Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

obróbka papieru - załamanie w celu zmniejszenia formatu listu, ulotki itp. W przypadku Direct Mail ilość łamów na poszczególnych elementach, najczęściej uwarunkowana jest formatem koperty wysyłkowej, zewnętrznej.

(ang. "Federation of European Direct and Interactive Marketing" - pol. "Europejska Federacja Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego") jest organizacją reprezentującą sektor marketingu bezpośredniego na szczeblu europejskim. FEDMA tworzą narodowe organizacje działające w obszarze marketingu bezpośredniego, w tym między innymi Polskie Stowarzyszenie Marketingu (dawniej SMB). Łącznie FEDMA reprezentuje ponad 18 000 firm z 30 krajów europejskich. Misją Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego jest ochrona i promocja branży marketingu bezpośredniego w Europie, a także reprezentacja swoich członków na forum europejskim w kwestiach komercyjnych, promocyjnych i prawnych.

Informacyjna - za pośrednictwem reklamy możliwe jest zapoznanie konsumenta z produktami wprowadzanymi na rynek jak również istniejącymi już wcześniej, polityką cenową, formą sprzedaży.

Perswazyjna - zadaniem reklamy jest zachęcenie i nakłanianie klienta do dokonania zakupu.

Przypominająca - reklama ma na celu utrwalać zachowania konsumenckie, wskazywać na korzyści zastosowania danego produktu.