Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

(ang. - "Outer Envelope- OE", pol. - "Koperta wysyłkowa/zewnętrzna) to jeden z najważniejszych elementów Direct Mail. To od niej zależy czy i ewentualnie kiedy przesyłka zostanie otworzona przez adresata. Ze względu na technikę produkcyjną wyróżnia się koperty arkuszowe (stosuje się w przypadku wysokich nakładów, niestandardowych formatów i uszlachetnień) oraz przedruk na gotowych kopertach (niższe nakłady, prostsze nadruki, niepowlekane surowce). Najczęściej stosowanym formatem kopert jest C6/5, C5, C4.

zamierzony bezpośredni adresat (lub adresaci) przekazu informacyjnego nadawcy.

(ang. „Order per Thousand” - pol. "liczba zamówień uzyskana z tysiąca kontaktów") to porównanie liczby zamówień z liczbą nawiązanych kontaktów.

(ang. "outdoor" - pol."reklama zewnętrzna) to reklama eksponowana na zewnątrz, prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach reklamy tablicach reklamowych, billboardach, citylightach, słupach ogłoszeniowych, nośnikach zamocowanych na wiatach przystankowych czy kioskach, tablicach elektronicznych, telebimach itp.

inaczej rabat, zniżka oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru.