Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym.

firma zajmująca się marketingiem – koncepcją i wdrożeniem, często również produkcją reklamy. Ze względu na techniki komunikacji i stosowane narzędzia, agencje dzieli się na agencje ATL i BTL.

(z ang. "Above The Line" - pol. "powyżej linii") to firma zajmująca się marketingiem bezosobowym, trafiającą do wszystkich użytkowników nośników lub przestrzeni publicznej, gdzie umieszczono reklamę. Jako nośnik promocji/reklamy wykorzystuje się najczęściej tradycyjne media typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (ang. outdoor), reklama wewnętrzna (ang. indoor) itp.

(ang. "Below The Line" - pol. "poniżej linii") to firma zajmująca się marketingiem bezpośrednim, kierowanym do osób lub firm, najczęściej znanych z imienia i nazwiska lub nazwy, z ofertą przygotowaną, wyprofilowaną dla konkretnego adresata. Najczęściej, jako nośnik reklamy, promocji, oferty stosuje się direct mailing, emailing, telemarketing, eventy, targi. W ostatnich latach, do głównych nośników dołączyły również social media i wszelkie działania online, które zdecydowanie więcej mają wspólnego z BTLem niż z ATLem.