Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

jest to pierwsza strona, na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek podejmowanych przez firmę działań akwizycyjnych. Strona docelowa może być stroną samodzielną, mikrostroną, a także elementem większej witryny.

to globalnie przyjęta nazwa, określająca firmy, które zajmują się produkcją masowej korespondencji.

inaczej leadowanie; to dane firmy lub osoby, która wyraziła zainteresowanie usługą lub produktem klienta i pozostawiła swoje dane kontaktowe, aby otrzymać szczegółową ofertę. Takie informacje zbierane są m.in. podczas realizacji kampanii e-mail marketingowych.

list przypisany do konkretnej osoby (do konkretnego adresata). Ze względu na stosowane imienne zwroty w treści listu, posiadający osobisty, niepowtarzalny charakter.

Program Listy Robinsonów ma na celu ochronę konsumentów, którzy nie życzą sobie otrzymywania niezamówionej, adresowanej do nich Informacji handlowej skierowanej następującymi środkami przekazu: telefon (stacjonarny i komórkowy), poczta elektroniczna oraz list tradycyjny (pocztowy). Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB stworzyło Listę Robinsonów dla rynku Polskiego już w 1996 roku. Najnowsza edycja Listy wykorzystuje charakterystyczne dla XXI wieku cyfrowe kanały komunikacji.

Lista Robinsonów dla firmy to:

—- Wizerunek organizacji odpowiedzialnych społecznie i stosujących najwyższe standardy działania.

- Odpowiedzialność. Kontakt z klientem z poszanowaniem jego praw oraz łatwy sposób do odmowy kontaktu.

—- Optymalizacja działań marketingowych.

—- Ograniczenie kosztów (finansowych i wizerunkowych) i ryzyka wystąpienia spraw reklamacyjnych zgłaszanych przez konsumentów.

Lista Robinsonów dla konsumenta to:

—- Bezpieczeństwo - poszanowanie poufności informacji, prywatności konsumenta oraz jego praw.

—- Edukacja - źródło wiedzy o zasadach ochrony danych osobowych i zasadach marketingu bezpośredniego.

— - Wsparcie - pomoc oraz przyspieszony tryb postępowania w przypadkach naruszenia praw konsumentów.

—- Wygoda - jedno miejsce dla deklaracji braku zgody na otrzymywanie komunikatów promocyjno-reklamowych.