Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

mały przedmiot, dodatek, który ma na celu utrwalić wizerunek reklamowanej firmy.

zbiór produktów danego przedsiębiorstwa.

organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

waga całego pakietu wysyłkowego (koperta + inserty), która ma wpływ na opłatę pocztową za dystrybucję. Bardzo ważny element planowania budżetów kampanii Direct Mail, o którym się najczęściej zapomina.

grupa odbiorców, którzy są najbardziej zainteresowani produktami lub usługami oferowanymi przez daną firmę. Dotarcie z przekazem reklamowym do tej grupy daje największą szansę na sprzedaż i pozyskanie nowych klientów.