Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

(ang. Computer-Assisted Telephone Interview), stosowany w telemarketingu wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo badający reakcję klientów na określone działania marketingowe.

(ang. Computer Aided Personal Interview), to najczęściej wywiady bezpośrednie i ankiety przeprowadzane z respondentami przy użyciu laptopów lub palm-topów, zamiast tradycyjnych, „papierowych” kwestionariuszy.

metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych polegająca na prowadzeniu przez moderatora wywiadu równocześnie z kilkoma celowo dobranymi osobami na dany temat.

systematyczne gromadzenie, zapisywanie oraz analizowanie danych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, których posiadanie jest konieczne, aby opracować program marketingowy. Dane te służą również doskonaleniu i usprawnianiu procesów podejmowania decyzji. Pozwalają często na rozpoznanie problemów i popełnianych przez firmę błędów oraz pomagają w wyborze możliwych do wprowadzenia usprawnień w procesie planowania produktu, sprzedaży czy promocji, mających na celu zwiększenie zadowolenie klienta.

zbiór danych adresowych, zapisanych zgodnie z określonym schematem. Baza danych jest podstawowym elementem każdego działania w zakresie marketingu bezpośredniego. Jej jakość ma kluczowy wpływ na skuteczność każdej akcji. Bazy danych są wewnętrzne – gromadzone w ramach własnych działań, lub zewnętrzna – zakupiona w wyspecjalizowanych firmach.

praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach w najbliższym otoczeniu biznesowym. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia i wdrażania własnych projektów.

podstawowy dokument zawierający zestaw informacji użytecznych w procesie tworzenia kampanii reklamowej. Zawarte w nim informacje najczęściej dotyczą odbiorców reklamy (profil bazy danych), głównych celów kampanii, analizy rynku, budżetu, idei i pomysłów związanych z realizacją projektu.

to pula środków, wydzielona w przedsiębiorstwie dla celów dynamizacji sprzedaży swoich produktów na rynku. Wydatki marketingowe, podobnie jak większość kosztów oznaczają poniesienie pewnej inwestycji, powodujące określony efekt.