Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

(z ang. "Case Study" - pol. "studium przypadków") to analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp. Celem studium przypadku jest pokazanie koncepcji wartych skopiowania, jak i potencjalnych błędów, których należy unikać.

stan psychiczny, który jest niezmiernie ważny w przypadku, gdy klient podejmuje decyzję o ponownym zakupie danego dobra. Na jego satysfakcję składa się kombinacja: dobrego produktu (w rozumieniu jego jakości), ceny, odpowiedniego serwisu i obsługi klienta. Konsument/klient jest zadowolony, jeśli otrzymał to czego się spodziewał, lub zakup przerósł jego oczekiwania.

procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniają podobny popyt, w celu przygotowania produktu wychodzącego naprzeciw ich potrzebom, a w konsekwencji uzyskania przewagi rynkowej.

stopień osiągnięcia celu, który został postawiony przed reklamą. Przeważnie, jako główny cel kampanii reklamowej uważa się zwiększenie zysków.

rodzaj marketingu bezpośredniego polegający na prezentacji produktów w domu klienta i ich sprzedaży. Zaletą tej formy sprzedaży jest wygoda dla klienta, wadą są natomiast wysokie koszty szkolenia i motywowania personelu, a przez to wyższe ceny oraz trudności wynikające z organizowaniem tego typu spotkań.

sprzedaż dokonywana w systemie marketingu bezpośredniego polegająca na poinformowaniu odbiorców o ofercie i możliwości złożenia przez nich zamówienia z dowolnego miejsca przez udostępniony kanał odpowiedzi zwrotnej. Kanałem tym może być poczta, telefon, Internet, faks i inne rozwiązania.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu (SMB) istnieje od 1995 roku i jest organizacją non-profit, zrzeszającą najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego.

Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych praktyk oraz wspieranie i promocja firm stosujących najwyższe standardy działania.

Stowarzyszenie jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.