Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

usługa druku bezadresowego świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia obszarowe dotarcie z materiałem reklamowym do potencjalnych odbiorców bez konieczności posiadania bazy adresowej.

usługa umożliwiająca wyselekcjonowanie grupy odbiorców i realizację wysyłki promocyjnej w całej Polsce, bez konieczności przetwarzania danych osobowych. Sprawdza się jako skuteczne narzędzie dotarcia z przekazem promocyjnym i próbkami produktów do nowych grup odbiorców. Grupa docelowa wysyłki reklamowej selekcjonowana  jest z bazy obejmującej gospodarstwa domowe na terenie całego kraju, w oparciu o istotne kryteria demograficzne i geograficzne.

przesyłka pocztowa nierejestrowana, zawierającą różnorodne, własne materiały informacyjne (promocyjne) nadawcy, wysyłane jednorazowo do co najmniej 30 adresatów. Umożliwia wysłanie spersonalizowanej przesyłki, która jest najskuteczniejszą formą marketingu bezpośredniego – umożliwia nawiązanie i podtrzymywanie bliskiej relacji z wybranymi odbiorcami na terenie całego kraju.

forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Obejmuje ona analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę takich procesów jak:

- tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail

- zarządzanie bazami adresów e-mail

- przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail

- wysyłka wiadomości e-mail

- obsługa informacji zwrotnych

- tworzenie schematów komunikacji wykorzystującej pocztę elektroniczną.

jest to jedna z nowoczesnych form reklamy internetowej. Umożliwia prezentację lokalizacji na mapie w postaci logo. Gdy najedziemy na nie kursorem myszki, wówczas pojawia się informacja z danymi teleadresowymi.

to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.

jest to działalność wykorzystująca określony zestaw narzędzi oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek, określany mianem mixu marketingowego.

(ang. "Above The Line"- pol. "powyżej linii") - oznacza strategię działań marketingowych bezpośrednio rozpoznawalnych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (ang. outdoor), reklama wewnętrzna (ang. indoor), podczas których nie jesteśmy w stanie określić konkretnego odbiorcy przekazu (szeroka grupa docelowa).

polega na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi).

(ang. "Below The Line" - pol. "poniżej linii") działania marketingowe skierowane do konkretnego klienta, niebędące reklamą w środkach masowego przekazu.

forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW (World Wide Web). Służy do przesłania informacji marketingowej i pozyskania klientów. Przykłady marketingu internetowego to przede wszystkim różne formy reklamy między innymi strony rezultatów wyszukiwarki, baner, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, interstitial, ogłoszenia reklamowe w Internecie, sieci reklamowe oraz e-mail marketing, łącznie z e-mail spam.

może odnosić się do dwóch form komunikacji marketingowej. Pierwszy najbardziej nowoczesny i bardziej istotny to marketing wykonywany za pośrednictwem urządzenia mobilnego np. telefonu komórkowego. Drugi bardziej tradycyjny to marketing za pomocą przekazów ruchomych, na przykład jeżdżące billboardy czy  pokazy drogowe.

inaczej zwany 4P, to tzw. tzw. mieszanka marketingowa, jest zestawem narzędzi do realizacji marketingu operacyjnego, którego istotą jest formuła 4P (product - produkt, price - cena, place - miejsce, promotion- promocja).

jest procesem zorientowanym na bieżące działanie, a jego istotą jest opracowywanie i realizacja rozwiązań marketingu mix dla strategicznych jednostek biznesu, przyjmujących postać planu marketingowego wraz z zapewnieniem dla niego wsparcia budżetowego. Efektem działań będących przedmiotem marketingu operacyjnego jest dystrybucja, sprzedaż i promocja oferowanych produktów lub usług w docelowych segmentach rynku, zaś głównym zadaniem – generowanie zaplanowanych przychodów ze sprzedaży (obrotów).

to proces zorientowany na analizę i określanie działań długookresowych na rynku. Efektem są strategie marketingowe, które pozwalają firmie sprawnie  i efektywnie funkcjonować w zmieniającym się otoczeniu oraz lepiej od konkurencji obsługiwać docelowe segmenty konsumentów (rynki docelowe).

połączenie różnych, znanych elementów marketingu w sposób optymalny, tak by uzyskać wynik (cel) spotęgowany sumą różnorodnych oddziaływań.

materiał wspierający promocję/sprzedaż produktu lub usługi. Np. ulotka, broszura, katalog, próbka itp.

(tzw. środki masowego przekazu) to środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli: prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino.

środki przekazu medialnego, umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem (użytkownikiem) a innymi osobami, urządzeniami, lub programami komputerowymi. Przekaz ten umożliwia zwrotne oddziaływanie stron (interakcja) i realizowany jest poprzez tzw. interfejs – mechaniczny, programowy, biotechniczny lub inny – który pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem.

plan wykorzystania mediów w kampanii reklamowej. Ujmuje nazwy mediów tj.: tytuły gazet i periodyków, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych oraz szczegółowe dane dotyczące emisji reklamy, takie jak termin, rozmiar czy długość, czasookres, a także jej efektywność i cenę.

(inaczej wielokanałowość) to sposób komunikowania się z odbiorcą poprzez różne kanały komunikacji i sprzedaży.

(ang. "Myster Shopping" - pol. "Tajemniczy klient") to  metoda badania poziomu obsługi klientów polegająca na relacjonowaniu przebiegu prawdziwych doświadczeń klientów w wybranych punktach sprzedaży.