Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy docelowej. Kampanie reklamowe mogą odbywać się w jednym medium lub być multimedialne, czyli obejmować działania w wielu różnych mediach.

to zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do użytkownika lub konsumenta.

folder, przybierający różne formy reklamowe. Zwykle jest prezentacją firmy, zawierającą spis produktów i usług oferowanych do sprzedaży. Najczęściej używany do prezentacji w lokalizacji firmy, na targach, giełdach bądź wystawach. Katalog może mieć formę książki lub broszury.

osoba fizyczna lub prawna nabywająca towar lub usługę.

to proces przekazywania informacji innym podmiotom, który wymaga występowania sześciu elementów: źródła, komunikatu, kanału komunikacji, odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania.

osoba, która nabywa towary na własny użytek.

nieopatrzona oznaczeniem adresata i adresem informacja pisemna lub graficzna, zwielokrotniona za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwalona na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik lub czasopismo.

(ang. - "Outer Envelope- OE", pol. - "Koperta wysyłkowa/zewnętrzna) to jeden z najważniejszych elementów Direct Mail. To od niej zależy czy i ewentualnie kiedy przesyłka zostanie otworzona przez adresata. Ze względu na technikę produkcyjną wyróżnia się koperty arkuszowe (stosuje się w przypadku wysokich nakładów, niestandardowych formatów i uszlachetnień) oraz przedruk na gotowych kopertach (niższe nakłady, prostsze nadruki, niepowlekane surowce). Najczęściej stosowanym formatem kopert jest C6/5, C5, C4.

(ang. - "Reply Envelope - RE", pol. "koperta zwrotna") to zaadresowana koperta do nadawcy listu, jako dodatkowy element mailingu. Jeżeli oczekujemy pisemnej odpowiedzi adresata, typu zgłoszenie, odpowiedź konkursowej, ten element ma kluczowe znaczenie dla skali odpowiedzi.

pomysł i efekt wytworzenia materiału marketingowego.