Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

(ang. "International Federation of Direct Marketing" - pol. "Międzynarodowa Federacja Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego") to założona w 1989 roku, Międzynarodowa Federacja Marketingu Bezpośredniego reprezentuje 30 stowarzyszeń marketingowych i reklamowych z całego świata. Organizacja promuje odpowiedzialny marketing na całym świecie oraz działania na rzecz złagodzenia restrykcyjnych przepisów regulacji państwowych, negatywnie wpływających na społeczność marketingową. IFDMA prowadzi także globalne badania i programy edukacyjne w zakresie marketingu.

wkładka, zwykle o charakterze reklamowym, dodawana do gazety, czasopisma lub koperty.

zwrot grzecznościowy, który jest niezwykle ważny w wywołaniu wrażenia, że list ma osobisty charakter. Zwrot powinien być wyrazem szacunku dla adresata, a jednocześnie najsilniej (oprócz samej treści listu) pokazywać rodzaj relacji między nadawcą i odbiorcą. Np. „Szanowny Panie Marcinie”, „Szanowny Panie Dyrektorze”.

(ang. "International Postal Corporation" - pol. "Międzynarodowa Korporacja Pocztowa") to organizacja powołana w 1989 roku przez operatorów pocztowych, mająca na celu opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych standardów oraz rozwiązań wpływających na podniesienie jakości świadczenia usług pocztowych. Rozwiązania opracowane przez IPC wykorzystują w tej chwili operatorzy w ponad 180 państwach.