Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

cykl dotyczący procesu nabycia dobra, jego używania oraz wyzbycia się go. Obejmują one nie tylko działania fizyczne, ale również wszystkie operacje zachodzące w psychice w czasie dokonywania zakupu. Zachowania konsumentów tak naprawdę mają pokazywać postępowanie dążące do zaspokojenia pragnień jednostek. Dlatego też są przedstawiane, jako usystematyzowany cykl reakcji na różne bodźce.

zwana również zasadą 80/20 lub 80 na 20. Zasada opisująca wiele zjawisk z obszaru ekonomii i zarządzania, zgodnie z którą 20% badanych obiektów związanych jest z 80% pewnych zasobów.