Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Koperta wysyłkowa

(ang. - "Outer Envelope- OE", pol. - "Koperta wysyłkowa/zewnętrzna) to jeden z najważniejszych elementów Direct Mail. To od niej zależy czy i ewentualnie kiedy przesyłka zostanie otworzona przez adresata. Ze względu na technikę produkcyjną wyróżnia się koperty arkuszowe (stosuje się w przypadku wysokich nakładów, niestandardowych formatów i uszlachetnień) oraz przedruk na gotowych kopertach (niższe nakłady, prostsze nadruki, niepowlekane surowce). Najczęściej stosowanym formatem kopert jest C6/5, C5, C4.