Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Marketing Mix

inaczej zwany 4P, to tzw. tzw. mieszanka marketingowa, jest zestawem narzędzi do realizacji marketingu operacyjnego, którego istotą jest formuła 4P (product - produkt, price - cena, place - miejsce, promotion- promocja).