Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Marketing strategiczny

to proces zorientowany na analizę i określanie działań długookresowych na rynku. Efektem są strategie marketingowe, które pozwalają firmie sprawnie  i efektywnie funkcjonować w zmieniającym się otoczeniu oraz lepiej od konkurencji obsługiwać docelowe segmenty konsumentów (rynki docelowe).