Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Media

(tzw. środki masowego przekazu) to środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli: prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino.