Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Multichannel

(inaczej wielokanałowość) to sposób komunikowania się z odbiorcą poprzez różne kanały komunikacji i sprzedaży.