Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Cele reklamy

przekonanie odbiorców o zaletach produktu, marki lub samego przedsiębiorstwa poprzez przekazanie pozytywnych informacji, w celu zainteresowania towarem potencjalnych klientów, wzbudzenie pragnienia posiadania produktu i w ten sposób doprowadzenia do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.