Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

CR

(ang. „Cancellations Rate - CR” – pol. „wskaźnik rezygnacji”). Procent subskrybentów, którzy zrezygnowali z członkostwa w klubie bądź subskrypcji.

(ang. „Conversion Rate - CR” – pol. „wskaźnik konwersji”). Procent wysłanych/dostarczonych przesyłek w stosunku do złożonych zamówień.