Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Inwokacja

zwrot grzecznościowy, który jest niezwykle ważny w wywołaniu wrażenia, że list ma osobisty charakter. Zwrot powinien być wyrazem szacunku dla adresata, a jednocześnie najsilniej (oprócz samej treści listu) pokazywać rodzaj relacji między nadawcą i odbiorcą. Np. „Szanowny Panie Marcinie”, „Szanowny Panie Dyrektorze”.