Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Mailing masowy

usługa druku bezadresowego świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia obszarowe dotarcie z materiałem reklamowym do potencjalnych odbiorców bez konieczności posiadania bazy adresowej.