Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Mailing profilowany

usługa umożliwiająca wyselekcjonowanie grupy odbiorców i realizację wysyłki promocyjnej w całej Polsce, bez konieczności przetwarzania danych osobowych. Sprawdza się jako skuteczne narzędzie dotarcia z przekazem promocyjnym i próbkami produktów do nowych grup odbiorców. Grupa docelowa wysyłki reklamowej selekcjonowana  jest z bazy obejmującej gospodarstwa domowe na terenie całego kraju, w oparciu o istotne kryteria demograficzne i geograficzne.