Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Marka

to nazwa, symbol, termin, wzór, znak graficzny lub ich kombinacja stworzona w celu oznaczenia i odróżnienia dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych.