Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Marketing BTL

(ang. "Below The Line" - pol. "poniżej linii") działania marketingowe skierowane do konkretnego klienta, niebędące reklamą w środkach masowego przekazu.