Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Marketing operacyjny

jest procesem zorientowanym na bieżące działanie, a jego istotą jest opracowywanie i realizacja rozwiązań marketingu mix dla strategicznych jednostek biznesu, przyjmujących postać planu marketingowego wraz z zapewnieniem dla niego wsparcia budżetowego. Efektem działań będących przedmiotem marketingu operacyjnego jest dystrybucja, sprzedaż i promocja oferowanych produktów lub usług w docelowych segmentach rynku, zaś głównym zadaniem – generowanie zaplanowanych przychodów ze sprzedaży (obrotów).