Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Marketing zintegrowany

połączenie różnych, znanych elementów marketingu w sposób optymalny, tak by uzyskać wynik (cel) spotęgowany sumą różnorodnych oddziaływań.