Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Marketing

jest to działalność wykorzystująca określony zestaw narzędzi oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek, określany mianem mixu marketingowego.