Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Outdoor

(ang. "outdoor" - pol."reklama zewnętrzna) to reklama eksponowana na zewnątrz, prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach reklamy tablicach reklamowych, billboardach, citylightach, słupach ogłoszeniowych, nośnikach zamocowanych na wiatach przystankowych czy kioskach, tablicach elektronicznych, telebimach itp.