Słownik

A

B

C

D

E

F

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Ś

T

U

V

Z

Przesyłka adresowa

przesyłka opatrzona danymi adresata (imię i nazwisko/nazwa firmy, ulica z numerem budynku, kod pocztowy, miejscowość) umożliwiającymi jej skuteczne doręczenie oraz pełną personalizacje przesyłki.